Aarhus Byråd har besluttet, at der i forbindelse med udbygningen af ARoS – The Next Level skal skabes en ny bypark i den eksisterende Musikhuspark.

Målet er at skabe en attraktiv bypark, som byder velkommen, inviterer til nye fællesskaber og er et grønt åndehul for byens borgere og gæster.

Der er i Musikhusparken et enestående potentiale for at indtænke natur i byen samt sammenhængene mellem kunst og natur. Parken kan vise vejen for fremtidens grønne byrum i de tætte større byer.

Borgerinddragelse i parken

I forbindelse med omdannelsen af Musikhusparken har der i 2022 været en omfattende borgerinddragelse for at berige projektet med ideer og inspiration, som sikrer, at parken omdannes til glæde for borgere, brugere, gæster og de omkringliggende institutioner. Borgerinddragelsen har også haft til formål at skabe en konstruktiv dialog om parkens udvikling og give et lokalt ejerskab til projektet. 

Borgerinddragelsen har bl.a. indeholdt: 

  • 80 studerende fra DMJX spurgte brugerne af parken, hvad de drømmer om, at de skal ske. 
  • Spørgeskemaundersøgelse blev udsendt til aarhusianerne med digital post
  • Borgertelefoner blev stillet op i parken, hvor man kunne komme med forslag
  • Borgermøde 

Borgerinddragelsens første fase blev igangsat i februar 2022. Den fysiske omdannelse bliver i løbet af 2024 og afsluttes samtidig med færdiggørelsen af ARoS Next level i 2025.

Hvor er parken?

Musikhusparken er Midtbyens største rekreative område. Parken strækker sig i længden fra Officerspladsen mellem ARoS Aarhus Kunstmuseum og Ridehuset til Thomas Jensens Allé, der ligger parallelt med danseteatret Bora Bora i den tidligere Brobjergskole.

I dybden strækker Musikhusparken sig ned mellem Musikhuset Aarhus og ARoS Aarhus Kunstmuseum til Aros Allé. Denne del af parken omfatter Amfiscenen, som anvendes til udendørskoncerter, samt et stort grønt græsareal.

(Video: Google Earth)

Økonomi og samarbejdspartnere

Realdania støtter omdannelsen med 16 millioner kroner. Det samlede budget forventes at blive 42 millioner kroner.  

Baggrund

Der har i projektets opstartsfase været afholdt en række workshop-forløb med 40-50 personer fra centrale organisationer, omkringliggende kulturinstitutioner og aktører. 

Dokumenter